PERSONEL DİSİPLİN SORUSTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan düzenleme ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. Yapılacak ve yapılmakta olan Personel Disiplin Soruşturmalarında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacaktır.


          09.12.2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanun ile Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları ile ilgili hususlar 2547 sayılı Kanunun 53. maddesine eklenmiştir. Bu maddelerdeki disiplin cezasını gerektiren fiiller, 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için eklenmiştir. BUNDAN SONRA yapılacak Personel Disiplin işlemlerdinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Disipline ilişkin hükümleri ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesine eklenen Disipline ilişkin hükümler uygulanacaktır.  

      Bu tarihten itibaren, henüz tamamlanmamış olan ve bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında bu kanunlara göre işlem yapılmasını arz/rica ederiz.

Son Güncelleme: 2018-02-28 14:18:44
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019