YÖNETMELİKLER

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Öğrenciler ile İlgili Yönetmelikler

 • -Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 •  -Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları  Yönetmeliği
 • - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
 • -Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik     
 • -Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 • -Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları HakkındaYönetmelik
 • -Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Personel ile İlgili Yönetmelikler

Son Güncelleme: 2018-02-28 15:08:59

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021